32 753 22 00 biuro@mgm-jaworzno.pl
– Producent: BOSCH
– Wykrywane materiały: żelazo zbrojeniowe, stal, metale
nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod
napięciem oraz nie przewodzące napięcia
– Maks. głębokość pomiaru w stali: 100 mm
– Maks. głębokość wykrywania miedzi: 80 mm

 Cena za dobę: